Forside

Hals Svømmeklub

Hals, d. 23.07.18


Nyt projekt "Hals-Hou Svømmehal"


Vi er en gruppe lokale mennesker fra lokalområdet Hals og Hou som synes, at vi mangler en svømmehal i lokalområdet.

En svømmehal, der vil være til gavn for alle borgere og foreninger i området, hvor der bl.a. vil kunne tilbydes fysioterapi og genoptræning.

Vi har derfor som mål, at stifte en selvejende institution, som vil erhverve den lukkede Koldkær Svømmehal og ombygge den, samt lave en gennemgribende renovering og modernisering


Vi i har fået et arkitektfirma fra Aalborg til at lave et skitseprojekt, hvor der vil være:

. Svømmebassin (med klatrevæg) 25m x 10 m

. Varmtvandsbassin - handicapvenligt 7 x 10 m. Bassinet har dyser og bobler,samt tilhørende trænings - og opvarmningsområde.

. Børnebassin

. Sauna

. Udvendig naturlig helårs svømmesø med biologisk vandrensning

. Stor sydvendt træterrasse kan fungere som Pit-stop for udendørs aktiviteter og træning

. Terrasse mod øst ved indgangspartiet

. Cafè område samt reception og opholdsområde


I forhold til hvordan det ser ud i dag, vil hele området få et løft og passe fint ind i imrådet

Arbejdsgruppen ønsker lokalområdets opbakning til, at arbejde videre med planerne, som helt sikkert vil være til gavn for alle borgere i Gl. Hals Kommune, samt turister og gæster i området.


På arbejdsgruppens vegne

Formand Kurt T. Nielsen, Kongevejen 124, Hou, Hals

Næstformand Ulla Vittrup. Over Bækken 25, Hals

Kasserer Laila, Zaar, Feriepartner, Midtergade 47, Hals

Hals 21.12.17

Kære Alle Svømmeklubvenner

Vi ønsker jer alle en god jul og et godt nytår:)

Vi er nu en god arbejdsgruppe, som er ved at planlægge hvordan  Hals - Hou

Svømmehal som Selvejende Institution kan blive et godt aktiv for hele området.

Vi ønsker at renovere, ombygge og lave et varmtvandsbassin, til terapi og babysvømning.

Ting tager tid - og når tegninger og budget er klar, håber vi på at få Aalborg Kommunes godkendelse.

Så kan vi søge fonde og finde sponsorer til at hjælpe os med at gøre drømme til virkelighed:

At skabe en "Ny og spændende Svømmehal" til glæde og gavn for børn, unge, familier,

ældre, borgere og turister.

Plask og Leg, Vandpolo, Svømning, Vandgymnastik, hvem ved hvad mere?

Jo flere der bakker op, jo sjovere og nemmere bliver det:)

Giv mig et kald, hvis du vil hjælpe.

Mange hilsener

Ulla Vittrup

Formand

Hals Svømmeklub


21964349
Hals, d.15.11.2017

Hermed til orientering fra Hals Svømmeklub:

Kære Alle Svømmeklubvenner😊

Vi har nu fået nyt navn på Svømmehallen:

Hals-Hou Svømmehal


Der er lavet en arbejdsgruppe til Oprettelse af Selvejende Institution i Svømmehallen.

Arbejdsgruppen består af lokale brugere og interessenter, som vil være med i arbejdet., bakke os op .

Vi vil snart have en bestyrelse på plads og har benyttet os af professionel hjælp fra Teknisk Chef fra Sæby Svømmehal, som har været konsulent ved renovering af Taars Svømmehal. Han vil også gerne være vores konsulent😊

Desuden vil vi benytte os af professionel rådgivning til procesforløbet..

Vi ser på ønsker og muligheder 😊👌

Vi tænker at søge fonde til at nå vore mål: at købe Svømmehallen og renovere up to date efter nye lovgrundlag og med nye tiltag : Nyt varmtvandsbassin/ terapibassin med ønske babysvømning😊

Alle er velkommen til at støtte frivilligt / sponsorater o.a. Vi har fået tilsagn om startkapital, vil gerne have sponsorater.

Vi håber på støtte  fra Aalborg Kommune til drift og glæder os til at komme i gang.


Mvh


Ulla Vittrup

Hals Svømmeklub


Kære Alle Svømmeklubvenner.

Udviklingsprojekter i Hal sog Hou har inspireret os: derfor har

HALSSVØMMEKLUB 27.08.17 besluttet, at vi vil oprette en

SELVEJENDE INSTITUTION i SVØMMEHALLEN.

Så har vi mulighed for at søge FONDE til renovering samt nye tiltag som varmtsvandsbassin/terapibassin og legeland til børn:)

Vi vil gerne bevare denne mulighed for borgere og turister i området.!

Vi vil gerne, at børnene lærer at svømme, at børn og voksne kan have glæde af dette og bevare sundhed, sikkerhed og livskvalitet i alle aldersgrupper.

Hvis nogle vil støtte projektet via sponsorater, tager vi meget gerne imod dette:)

Måske nogle gerne vil have sponsorplakat op i svømmehallen, foreninger, private, eller blot støtte projektet på frivillig basis med "folkeaktier" o. lign., eller "arbejde", så er I meget velkommen:).)

Vi vil gerne have nogle interesserede med i en ARBEJDSGRUPPE.

Så kan vi vælge en bestyrelse evt. fra brugergrupperne

Med nye aktiviteter a.la. Gate Way på Nordsøstien, kan vi blive en del af dette og skabe sammenhæng mellem Hals og Hou med udendørs aktiviteter, samt opholdsplads til hygge:)


Vi håber på jeres opbakning

Jeg glæder mig til at høre fra jer:).)


Kærlig hilsen


Ulla Vittrup

Formand

HALS SVØMMEKLUB

21964349

Send mail til: hals svømmeklub@halssvommeklub.dk

HALS 16.01.2019

 

GENERALFORSAMLING

HALS SVØMMEKLUB

 

MANDAG 04.02.2019 kl. 19.00

 

PÅ SØSPORTSCENTRET, HALS

 

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTER

ALLE ER VELKOMMEN

 

VENLIG HILSEN

ULLA VITTRUP

FORMAND

HALS SVØMMEKLUB